Teach Yourself Bagpipes by Lindsay Davidson

bringing quality 'piping instruction to you for free
GRIP (LEAMLUATH)

Grip jest ozdobnikiem który pozostając między dwoma nutami oddziela przecina je lub łączy ze sobą – podobnie jak przednutka. Gra się go zawsze tak samo, z wyjątkiem sytuacji gdy następuje po ‘D’.

Grip to po prostu dolne ‘G’ które zostaje przecięte na dwie równe części poprzez przednutkę ‘D’. Jeżeli ozdobnik następuje po ‘D’ wówczas dolne ‘G’ przecina się szybko podnosząc i opuszczając palec ‘B’. Obie części dolnego ‘G’ powinny brzmieć tak, jakby były tej samej długości.

Kolejność ruchów:

1.      Poprzednia nuta – ‘B’ w przykładzie 31.
2.      Zagrać dolne ‘G’ (opuszczając mały palec jako pierwszy).
3.      Przeciąć dolne ‘G’ przednutką ‘D’.
4.      Upewnić się, iż dolne ‘G’ jest ponownie wyczuwalne i słyszalne.
5.      Przejść do następnej nuty – ‘E’ w przykładzie 31.

Kolejność ruchów przy przejściu z ‘D’ (przykład 32):

1.      ‘D’.
2.      Zagrać dolne ‘G’.
3.      Przeciąć dolne ‘G’ podnosząc i opuszczając palec ‘B’.
4.      Upewnić się, iż dolne ‘G’ jest ponownie wyczuwalne i słyszalne.
5.      Przejść do następnej nuty – ‘F’ w przykładzie 32.

Przykład 31 – GRIP PRZY PRZEJŚCIU Z ‘B’ DO ‘E’.

XX XX XX XX XX
X X X X X
X X X X O
         
X X O X X
X X X X X
O X X X X
O X X X O
         
‘B’ Zagrać dolne ‘G’ Przeciąć dolne ‘G’ przednutką ‘D’. Poczuć i usłyszeć dolne ‘G’. Przejść do następnej nuty – ‘E’.

Example 32 - GRIP PRZY PRZEJŚCIU Z ‘D’ DO ‘F’.

XX XX XX XX XX
X X X X O
X X X X O
         
O X X X X
O X X X X
O X O X X
X X X X O
         
‘D’ Zagrać dolne ‘G’ Przeciąć dolne ‘G’ podnosząc palec ‘B’. Poczuć i usłyszeć dolne ‘G’. Przejść do następnej nuty – ‘E’.

Przykłady 31 & 32
Proszę kliknąć na ilustrację z nutami by usłyszeć jako mp3.
About this project
Lindsay Davidson
About the author