Teach Yourself Bagpipes by Lindsay Davidson

bringing quality 'piping instruction to you for free
JOIN THE MAILING LIST BY CLICKING HERE
DUBLING DOLNEGO ‘G’

‘Dublingi’ to rodzaj najczęściej używanych ozdobników. Każdy dźwięk ma swój własny dubling, ale podstawowe zasady są jednakowe dla wszystkich dźwięków – graj przednutkę z jednego dźwięku na drugi a potem powtórz (czyli ‘dubluj’) drugi dźwięk dzieląc go na dwa inną przednutką.

Muzyczne uzasadnienie granie dublingów to podkreślenie danego dźwięku.

Dubling dolnego G wygląda następująco:  górne G przednutką do dolnego G i potem dublować  dolne G przecinając przednutką D.

Kolejność działań dla dublingu dolnego G jest następująca:

1.         Poprzednia nuta - ‘E’ w przykładzie 7.
2.         Otwierać górne G przednutkę
3.         Zmienić na dolne ‘G’.
4.         Zamknąć górne ‘G’ przednutkę
5.         Powtórzyć dolne  ‘G’ dzieląc na pół przednutką ‘D’ (tnąc)
6.         Zakończyć na dolnym ‘G’.  

Jeśli poprzednią nutą jest górne ‘G’ proszę pamiętać o przednutce granej kciukiem – ‘thumb gracenote’.(przykład 8):

1.         Górne ‘G’.
2.         Otwórz ‘thumb gracenote’ czyli podnieś kciuk.
3.         Ustawić dolne G
4.         Położyć kciuk z powrotem.
5.         Dublować dolne ‘G’ z przednutką ‘D’.
6.         Zakończyć na dolnym ‘G’.

Zagranie przednutki górnego ‘G’ z górnego A jest niemożliwe; trzeba zagrać dolne ‘G’ bez przednutki i powtórzyć w zwykły sposób (przykład 8):

1.        Górne ‘A’.
2.         Ustawić dolne ‘G’ (mały palec).
3.         Zamknąć górne ‘A’ (zagraj dolne ‘G’).
4.         Dublować dolne ‘G’’ z przednutką ‘D’.
5.         Zakończyć na dolnym ‘G’.

Przykład 7 - DOLNE‘G’ DUBLING Z ‘E’.
XX XO XO XX XX XX
X X X X X X
O O X X X X
           
X X X X O X
X X X X X X
X X X X X X
O O X X X X
           
E Otwierac przednutkę Ustawić dolne G Zamknąć przednutkę (zagraj dolne G) Dublować z przednutką D Zakończyć na dolnym G

Przykład 8 - DOLNE ‘G’ DUBLING Z GÓRNEGO ‘G’.
XO OO OX XX XX XX
O O X X X X
O O X X X X
           
X X X X O X
X X X X X X
X X X X X X
O O X X X X
           
Górne G Podnieś kciuk Ustawić dolne G Zamknąć przednutkę (zagraj dolne G)
 
Dublować z przednutką D Zakończyć na dolnym G

Przykład 9 - DOLNE ‘G’ DUBLING Z GÓRNEGO ‘A’.
OO XX XX XX
O X X X
X X X X
       
X X O X
X X X X
X X X X
O X X X
       
Górne A Dolne G Dublować z przednutką D Zakończyć na dolnym G

Przykłady 7,8 & 9
Proszę kliknąć na ilustrację z nutami by usłyszeć jako mp3.

About this project
Lindsay Davidson
About the author